Hazırlık ile Sıkça Sorulan Sorular

Dış ticaret, girişimcilik, pazarlama, e-ticaret, yerel ticaret ve genel ticaret üzerine kurulumuş web platform.

Zevis

Member
12 Ağu 2019
79
0
6
Meslek
IT Engineering
1. Hazırlık Programı ve Akademik Yıl Başlarken Verilen Sınavlar
Hazırlık Programı zorunlu mudur?
Bahçeşehir Üniversitesi’nde, İngilizce Hazırlık Programı’nda muafiyet, öğrenim dili tamamen veya kısmen İnglizce olan program öğrencileri için “zorunlu”dur. Hazırlık programına devamın “isteğe bağlı” olduğu program öğrencileri, Hazırlık Programı’nda öğrenim görmek istediklerinde taleplerini kayıt sırasında ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadırlar.
İngilizce Hazırlık Programı’nın süresi nedir?
İngilizce Hazırlık Programı’nda normal eğitim süresi 1 (bir) akademik yıl, azami eğitim süresi 2 (iki) akademik yıldır. Birinci akademik yılın sonunda Hazırlık Programı’ndan başarılı olan öğrenciler ikinci akademik yılın başında üniversitedeki programlarında derse başlarlar; başarılı olamayanlar ise Hazırlık Programı’nda öğrenimlerine devam ederler. İkinci akademik yılın sonunda da başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.
İsteğe bağlı Hazırlık sınıfı öğrencilerinin birinci akademik yılın sonunda başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın birinci sınıfa atamaları yapılır; bu öğrenciler, ikinci akademik yılda da İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenime devam etmek istediklerinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne taleplerini bildiren dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir.
İngilizce Hazırlık Programı’ndan nasıl muaf olabilirim?
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı’nca verilen sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.
Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş uluslararası geçerliği olan dil yeterlik sınavlarından (TOEFL, Pearson PTE Akademik, gibi) istenen puanı aldıklarını gösteren belgeye sahip olan veya geldiği üniversitede %100 İngilizce öğrenim veren bir program öğrencisi olup Hazırlık Programı’ndan İngilizce dil yeterlik belgesi getiren öğrenciler de Hazırlık Programı’ndan muaf olabilirler.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için hangi sınavlara girmem gerekiyor?
 1. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
 2. İngilizce Yeterlik Sınavı

 1. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı nedir? İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na katılmak zorunlu mudur?
Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen ve sonrasında verilecek İngilizce Yeterlik Sınavı’na girecek öğrencilerin belirlenmesi için yapılan bir sınavdır. Seviye Belirleme Sınavı'na, ilk kez kayıt yaptıran ve öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan (zorunlu İngilizce) programlara yerleşmiş öğrencilerimiz ile Hazırlık Programı’nda isteğe bağlı öğrenim görmek isteyen öğrencilerimizin (gerek Amerika, gerek Kanada gerekse İstanbul'da eğitim alacak olan tüm öğrenciler) katılımı zorunludur. Bu sınavdan 60 soruda en az 30 soru net ve yazma bölümünden B1 (intermediate) oranında başarılı olan öğrencilerimiz Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar sınav sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir.
 • Akademik Yılın başında verilecek İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nın tarihi, saati, yeri nedir?
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı tarih, saat ve yer bilgilerine, ilgili yılın Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi ve Kayıt Kılavuzu’ndan ulaşılabilir.

 • İngilizce Seviye Belirleme Sınavı hangi bölümlerden oluşmaktadır?
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi, okuma ile yazma bölümlerinden oluşacaktır. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda çoktan seçmeli bölümden 4 (dört) yanlış bir doğruyu GÖTÜRECEKTİR.
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı soru örneklerine, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Soru Örnekleri” alt linkinden ulaşabilirsiniz.
 • İngilizce Seviye Belirleme Sınav Sonucumu nasıl öğrenebilirim?
Akademik Yıl başında verilen İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonucunuzu Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi ve Kayıt Kılavuzu’nda belirtildiği tarihte, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “Duyuru ve Haberler” alt linkine girerek öğrenebilirsiniz.
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’ndan başarılı olup Yeterlik Sınavı’na girebilmek için kaç puan almam gerekli?
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’ndan 60 soruda en az 30 net ve yazılı bölümden de en az B1 (intermediate) oranında başarılı olan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanacaklar.
 1. İngilizce Yeterlik Sınavı nedir? 1 (Bir) akademik yıl içinde kaç kez verilir?
İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencinin Hazırlık Programı’ndan muaf sayılabilmesini sağlayan ve öğrencinin İngilizce’deki yeterliğini ölçen bir sınavdır. Akademik yıl başında verilen Seviye Belirleme Sınavı’ndan başarılı olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler ile yıl içinde Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler, bu sınavda da başarı gösterirlerse Hazırlık Programı’ndan başarılı sayılırlar.
İngilizce Yeterlik Sınavı, bir akademik yıl boyunca eylül, ocak, haziran, temmuz aylarında olmak üzere 4 (dört) kez uygulanır (sınav tarihleri için bkz. Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi).
 • Akademik Yıla başlarken verilecek İngilizce Yeterlik Sınav tarihi, saati ve yeri nedir?
İngilizce Yeterlik Sınavı tarih, saat ve yer bilgilerine, ilgili yılın Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi ve Kayıt Kılavuzu’ndan ulaşılabilir.

Ø İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan geçme notu nedir?
Lisans öğrencileri ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan geçmeleri için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan almaları gerekmektedir.
İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen) puandır.
 • İngilizce Yeterlik Sınavı'nın kapsamı nedir?
Yazılı Sınav: Okuma, dinleme, yazma yetilerini ve kelime ile dilbilgisi bilgilerini ölçer.
Sözlü Sınav: Konuşma yetisini ölçer.
İngilizce Yeterlik Sınavı hakkında detaylı bilgiye ve sınav örneğine Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “İngilizce Yeterlik (Proficiency) Sınav Örnekleri” alt linkinden ulaşabilirsiniz.
 • İngilizce Yeterlik Sınav Sonucumu nasıl öğrenebilirim?
İngilizce Yeterlik Sınav sonucunuzu Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi ve Kayıt Kılavuzu’nda belirtildiği tarihte, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “Duyuru ve Haberler” alt linkine girerek öğrenebilirsiniz
 • İngilizce Yeterlik Sınavı için hangi kitaplardan faydalanabilirim?
KPDS, TOEFL, YDS / e- YDS / YÖKDİL, CAE veya İngilizce yeterlik sınavlarına yönelik herhangi bir kitaptan yararlanılabilir.
Hazırlık Programı sınıfım nasıl belirleniyor?
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda 60 soruda 30 netin altında başarı gösteren öğrenciler ile İngilizce Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun olan sınıflara yerleştirilir. Bahçeşehir Üniveristesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Akademik Takvimi’nde duyurulan tarihte öğrenime başlanır.

İngilizce Yeterlik Sınavı'na katılmadan Hazırlık Sınıfını geçme şansım var mı?
İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmek için, öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir.
Lisans ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencileri için:
TOEFL (IBT 72)
YDS / e- YDS / YÖKDİL 60
Pearson PTE Akademik 55
CAE C
İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için:
TOEFL (IBT 79)
YDS / e- YDS / YÖKDİL 80
Pearson PTE Akademik 78
CAE A

Ayrıca, öğretim dili %100 İngilizce olan bir üniversitenin programının İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı olduklarını gösteren “dil yeterlik belgelerini” ibraz etmeleri halinde ve en az son üç yılında, İngilizce’nin resmi ve anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar.
.