KOSGEB — İşletme Geliştirme Destek Programı

Dış ticaret, girişimcilik, pazarlama, e-ticaret, yerel ticaret ve genel ticaret üzerine kurulumuş web platform.

Manos

Member
13 Ağu 2019
78
0
6
Meslek
Şovalye

-
2010 yılından bu tarafa uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; sürece dair yaşanan tecrübeler ve KOBİ’lerden gelen talepler dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesince alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bırakmıştır.
Bu Uygulama Esaslarının amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmektir.
İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 9 farklı konuda toplam 290.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
Destek Konuları ve Üst Limitleri


Programa Katılma Aşamaları
 • İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
 • KOSGEB Veri tabınında oluşturulan kayıt sonrasında Kobi Beyannamesi, Kobi Dökümanı, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküsü/Beyannamesi ile bağlı bulunulan KOSGEB Müdürlüğüne başvuru evrakları teslim edilir.
Başvuru sonrasında KOSGEB Müdürlüğü tarafından başvuru onaylanır ve firma KOSGEB Veritabanında onaylı firma olarak görünür.
 • www.kosgeb.gov.tr adresinden KOBİ/Girişimci linkinden İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formu online olarak doldurulacak ve onaya gönderilecektir.
Onay sonrasında KOSGEB tarafından Taahhütname gönderilecektir.
 • www.kosgeb.gov.tr adresinden KOBİ/Girişimci linkinden İşletme Geliştirme Destek Programı Taahhütnamesi online olarak onaylanacaktır.
Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
Destek Program Süresi
 • Programın süresi işletme için 2 (iki) yıldır.
 • Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 (on) artan işletmeler, destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilir.
 • İşletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde destek programını yenilemek için başvuru yapması gerekir. Yenilenen programda, tamamlanan destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.
Destek Süreci Başvuru, Değerlendirme, Onay ve Ödeme Koşulları
 • İşletme, her bir destek için uygulama esaslarında belirtilen esaslar dahilinde KOSGEB’e başvuru yapar.
 • KOSGEB Birimi tarafından gerekli değerlendirme yapılır ve sonuç işletmeye bildirilir.
 • İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum programın uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.
 • KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar.
Özet
Başvuru sürecini tamamlayarak KOSGEB Veri Tabanına kayıt olan firmalar İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 2 yıl boyunca 9 farklı konuda toplam 290.000 TL’ye kadar destekten yararlanabilecektir.
Destek hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
yaşayan firmalar için KGF %85 oranında kefalet imkanı sunacaktır.
Muhasebe, Vergi ve SGK konularında güncel gelişmelerden haberdar olmak için mail listemize buradan kayıt olabilirsiniz.
https://medium.com/@edurmaz/gen%C3%A7-giri%C5%9Fimcilere-75-000-tl-kazan%C3%A7-i%CC%87stisnas%C4%B1-14a840bf30ea?source=post_page-----c14b78480a58----------------------
https://medium.com/@edurmaz/gen%C3%A7-giri%C5%9Fimcilere-ba%C4%9F-kur-deste%C4%9Fi-9304849858b?source=post_page-----c14b78480a58----------------------