Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi

Dış ticaret, girişimcilik, pazarlama, e-ticaret, yerel ticaret ve genel ticaret üzerine kurulumuş web platform.
12 Ağu 2019
77
0
6
Meslek
Android Developer
Belirli bir amaca ulaşmak için dikkatlice planlanan ve tasarlanan, bireysel veya toplu girişim. Belirli bir amaca ulaşmak için belirlenen süre içinde çeşitli aşamaları yapılandırarak düşünceden eyleme geçilmesini sağlayan yönteme plan adı verilir.
Proje; belirli bir süre zarfında, belirli bir bütçe ile tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik yapılan faaliyetlerdir.
Proje Geliştirmenin bazı alt başlıkları bulunmaktadır.
Bunlar;

  • Sorun Analizi
  • Yeni bir bakış açısı
  • Değişime yöneliklik
Proje Geliştirme sadece belli bir amaca ve hedefe yönelik olarak yapılır.Bu amaçlar açık ve net olarak belirlenmiş amaçlardır. Sorunları çözmek için çıkarılan gereksinimlerin ön analizleri çıkarılır.
Proje Geliştirmede bulunan fikirden projeye geçme aşamasında bazı sorular sorularak ilerleyebilirsiniz…

İşte soracağınız sorular :
  • Amaç sorusu > Neden?
  • Yer sorusu > Nerede?
  • Zaman sorusu > Ne zaman?
  • Kişi sorusu > Kim için?
  • Faaliyetler > Nasıl?
Proje ve Projenin geliştirilmesini örnekleyerek anlatalım. Örneğin; bir ayakkabı mağazası açmak istiyorsunuz. Buradaki amacınız ticaret yapıp para kazanmak. Açacağınız mağazanın yerini belirmek için ise sorunuz nerede mağazayı açmalıyım?” olacaktır.Peki bu mağaza açılısını tam olarak hangi zaman süresi içinde gerçekleştirmelisiniz? İşte bu aşamanızın sorusuda “ne zaman mağazayı açmalıyım? “ olacak.
Gelelim kişi sorusuna bu soruda “kim için” olacaktır. Açmak istediğiniz ayakkabı mağazasını kimin için açıyorsanız işte bu sorunun cevabıda o olacaktır.
En son bölüm ise faaliyetler kısmıdır. Soracağımız son soru ise “nasıl faaliyetlerde bulunacağım veya bulunacağız? “ dır.
Proje Yaratma ve Proje Geliştirme de istediğiniz hedefler ulaşılabileceğiniz doğrultuda olmalıdır. Hangi alanda faaliyetlerinizi sürdürecekseniz bu faaliyetleriniz projenizin amacına uygun olmalıdır.
Projeyi uygulayacak olan kişi veya kişilerin kapasiteleri finansal olarak, iş gücü olarak, tecrübe olarak, yeterli olmalıdır. Yapılacak faaliyetlerle finansınızın doğru orantıda yani uyumlu olması gerekir. Projeye başlayacağınız veya geliştireceğiniz takım arkadaşlarınız birbirleriyle uyum ve refah içerisinde çalışmalıdır ki sisteminiz işlesin.
Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.
Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amacıyla uygulanır.Genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için yapılır. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi olmalıdır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.
Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır.

Hedeflerin Seviyeleri
*Projenin katkıda bulunacağı en üst seviyedeki hedef.
*Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı.
*Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri.
*Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak
uygulanacak görevler.

Proje Amaçları
•S (Specific) Özgül-Belirli-Özel
•M(Measurable) Ölçülebilir
•A(Achievable) Ulaşılabilir-Gerçekleştirilebilir
•R(Realistic) Gerçekçi-Uygun
•T(Time-bound) Süreli
Yapılan projenin amacı :
– Proje Hazırlık Aşaması
– Proje Uygulama Aşaması
– Projeyi Yaygınlaştırma
– Projeyi Değerlendirme
– Projenin Sürdürülebilir olması
– Projenin Durumunun Raporlanması